5. De la Restauració a la República (1874-1931)


Comentari del quadre de Ramon Casas "La Càrrega" (Barcelona 1902)
Lectura de les planes 126-127
Comentari de la Font 3 (exercici 5.1) i de la Font 4 (exercici 5.2)
Realització i correcció de les activitats 5.1-5.7

Activitat lliure: Dibuixar un còmic sobre la Font 4 triant com a model la Font 3

consultar com a font l'hemeroteca de la revista Cu-cut!