Unitat 6: El període d'entreguerres i la Segona Guerra Mundial

Lectura de les planes 154 i 155

Exercicis 6.1-6.6


En aquesta animació comprobareu que durant el segle XX les úniques fronteres que canvien són les europees