La República 1931-1936

Lectura dels Textos de les planes 200-201.
Exercicis de comentari 7.38-7.44
Treball Lliure: Cartells de la Guerra