8. La Guerra Freda

Lectura comentada de les planes 210-214

Exercicis 8.11 i 8.12

Activitats 8.14-8.20