La Guerra Civil (1936-1939). La reraguarda

Lectura comentada de les planes 190-191
Correcció dels exercicis 7.26-7.28 i 7.38-7.44

unitat didàctica sobre la guerra