Tasques Dossier 1a ava

1714

Treball sobre Goya

Tasca sobre la pintura realista/romàntica  Volpedo, La bassa de la Medusa, Llibertat guiant el poble

Power Point sobre les Colònies Industrials i l'excursió

La nena obrera

COMPETÈNCIES BÀSIQUES