Tasques 2a Avaluació '17
TEMA
ACTIVITAT
FORMAT
DINÀMICA

1

Modernisme

Grup

2
I Guerra Mundial
Senders de GlòriaDocindividual
3
Revolució Russa
Avanguardes
Full Càlcul
Parelles

4
II Guerra Mundial
bombardeigmapscooperatiu tres
5
Revolució i GC
indretsMAPSCooperatiu de  tres
6
Prado i PS
Las Meninas
La família C IV
Guernika
El gran masturbador
Power P
Individual
Lliure