5. El modernisme

Lectura i comentari de les planes 138-141

Exercicis i correcció 5.36-5.38

 Activitat virtual sobre el modernisme

Tasca per casa: Activitats 5.39-5.42

Treballs en grup sobre un artista modernista:

RUSIÑOL: Marcus, Isaac, Niki
NONELL: Kike, Albert, Dani
PUIG I CADAFALCH: Estefania, Yosselin, Pedro i Francisco
DOMÈNECH I MUNTANER: Angela, Paula
GAUDÍ: Albert F., Pablo i Jesús
RAMON CASAS: Marc i Jairo
JOSEP M. JUJOL: Joan