La crisi de la Restauració (1898-1923)

Lectura i comentari de les planes 132-137

Lectura de les Fonts 16, 21 i 24 contestació de les preguntes respectives

Comentari de la Font 23: Les realitzacions de la Mancomunitat de Catalunya

Definició de Demagògia

Tasca: Fer un gràfic a partir de la font 18 (exercici 5.22)
Exercicis del 5.21-5.35