L'URSS al període d'entreguerres (1921-1939)

Lectura de les planes 156-161

Lectura de la Font número 15

Exercicis 6.3-6.24 i correcció dels exercicis 6.1-6.6
http://karlomongaya.files.wordpress.com/2009/04/stalin.jpg