Tema 10: La democràcia (1992-2008)

Lectura de les planes 262-263

Exercicis 10.1-10.4

Correcció dels exercics de la lliçó 9

Els JJOO de Barcelona-92 van projectar una imatge moderna i demòcrata del país. A la imatge la mascota Cobi dissenyada per Mariscal