Tema 10: La Nova Cançó

Als Països Catalans, contemporàniament, amb el fenomen del rock i de la cançó pop, sorgí un gènere nou —diferenciat del cant coral, del cuplet i de les cançons de muntanya—, de clares arrels franceses —Brassens, Montand o Jacques Brel entre d'altres. Els seu principals autors: Raimon, Lluís Llach, Ovidi Montllor, Quico Pi de la Serra, Maria del Mar Bonet, Serrat o Joan Isaac, entre d'altres, van esdevenir símbols antifranquistes.hemeroteca ERC