T 8 El període d'entreguerres i la crisi del 29

La crisi del 29